Minoti Sp. z o. o.

Grochowska 306/308
03-844 Warszawa, Polska

Telefon: +48 22 295 50 99

Email: cs@minoti.com

Dyrektor zarządzający: Adam Kulesza

Minoti Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres Grochowska 306/308, 03-844 Warszawa wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy  w Warszawie, Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

REGON: 383335784

Kapitał zakładowy: 5000 PLN

VAT numer: 1132998007


Ubezpieczenie OC
Grochowska 306/308, 03-844 Warszawa
Obszar zastosowania ochrony ubezpieczenia obowiązuje działania na całym świecie. 

The European Commission provides a platform for online dispute resolutions (ODR) which can be accessed at https://ec.europa.eu/consumers/odr/. Consumers have the possibility to use this platform for resolving their disputes. We are ready to participate in extra-judicial dispute settlement proceedings before a consumer dispute resolution body.

Minoti Sp. z o. o.

Grochowska 306/308
03-844 Warszawa, Polska

Telefon: +48 22 295 50 99

Email: cs@minoti.com

Dyrektor zarządzający: Adam Kulesza

Minoti Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres Grochowska 306/308, 03-844 Warszawa wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy  w Warszawie, Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

REGON: 383335784

Kapitał zakładowy: 5000 PLN

VAT numer: 1132998007


Ubezpieczenie OC
Grochowska 306/308, 03-844 Warszawa
Obszar zastosowania ochrony ubezpieczenia obowiązuje działania na całym świecie. 

The European Commission provides a platform for online dispute resolutions (ODR) which can be accessed at https://ec.europa.eu/consumers/odr/. Consumers have the possibility to use this platform for resolving their disputes. We are ready to participate in extra-judicial dispute settlement proceedings before a consumer dispute resolution body.

Please wait ...